Daħla » Drama » Iċ-Ċaqqufa: It-Tlieta 21 ta’ Ottubru

Iċ-Ċaqqufa: It-Tlieta 21 ta’ Ottubru

Tkompli Iċ-Ċaqqufa fuq TVM kull nhar ta’ Tlieta wara l-aħbarijiet tat-8pm.

Michael ikompli juri x-xewqa ma’ ommu biex jiltaqa’ ma’ missieru. Nina tiġi nterrogata mill-pulizija. Pawlu jkompli jbaxxi rasu għall-ordnijiet tal-Madam. Inkomplu niskopru l-imgħoddi ta’ Karla u naraw kif hi kienet trattata minn missierha u minn ħuha Franġisku.

  (3128)

  
Awtur Frederick Zammit