Daħla » Ġenerali » Liquorish Synopsis – 13 ta’ Mejju

LIQUORISH – ONE TV

PRGM 6 TX: 13.05.2013

Wara li Lara giet salvata fl-ahhar mumenti qabel bdiet it-triq taghha lejn Malta, issa kien wasal il-hin li l-partecipanti jitaqghhu maghha. Ghalkemm x’hin bdew joqorbu lejn l-ajruport bdew jimmaginaw li se jigri xi haga, dawn fl-ebda moment ma immaginaw li kienu se jiltaqghu ma Lara. Kif se tkun ir-reazzjoni taghhom?

Il-partecipanti isquq ghan-naha l-ohra tal-pajjiz fejn se jorqdu qrib hafna tax-xatt. FIlghaxija ikun hemm diskussjoni tahraq li terga tinvolvi lill Owen u min se jorqod f’liema karma.

Il-partecipanti jkollhom sorpriza mhux mistennija ghaliex din is-sena il-Guatemala mhux se tkun l-unika destinazzjoni u fil-programm li jmiss naraw kif dawn jispiccaw jghixu fuq gzira dezerta fejn fuqha jghixu biss sriep.

Liquorish ikompli it-Tnejn fit-20:30 fuq ONE. (495)

  
Awtur admin